Röperli Kroki

RÖPERLİ KROKİ

Kat irtifakı kurulmuş ve 07/07/2009 tarihinden sonra yapı kullanma izin belgesi düzenlenmeden önce yapı kullanma izni verilecek yapının zeminde tescile esas ölçülerinin röperleri de gösterilmek suretiyle krokiye bağlanması ve belediyesince kontrol sonucu onaylanması gerekmektedir.